Hvem er vi, og hvad kan vi?

Alle medlemmerne i Københavnske advokaters retshjælp er advokater, hvilket vil sige, at de er beskikket af justitsministeret.

I det daglige arbejder de fleste med flere forskellige slags juridiske problemstillinger, som giver advokaten den fornødne paratviden til at kunne give et praktisk og brugbart råd i den konkrete situation. Nogen gange kan man dog komme med et så specifikt problem, at det kræver, at man bliver nødt til at blive henvist til en af de andre advokater i rådgivningen.

Rådgivningen er mundtlig, direkte og grundig indenfor den tidsramme som det svingende antal besøgende på en aften kan betinge. Advokaterne yder gratis retshjælp ved henvendelse indenfor åbeningstiden.

I åbningstiden på to timer besøges advokatvagten af 20-30 rådsøgende, og med bistand fra de 3 vagthavende advokater vil det derfor ikke altid være muligt at gå i dybden med et problem, men den rutine og erfaring den enkelte advokat har opnået i sit daglige arbejde, gør, at han/hun hurtigt kan overskue en problemstilling og give et klart, brugbart og kontant svar på det stillede spørgsmål.

Vi i retshjælpen plejer at udtrykke det på den måde, at vi "tager temperatur " på de juridiske problemer. Vi kan således fortælle den rådsøgende, om der overhovedet er et juridisk problem, som bør forfølges, om man af praktiske eller økonomiske årsager hellere skal opgive at gå videre i retssystemet, hvad en retssag eller juridisk bistand på et advokatkontor omtrentlig vil koste, ligesom vi kan oplyse om reglerne for fri proces, offentlig retshjælp, retshjælpsforsikring, adgang til klagenævn og andre institutioner.

Men vi giver os ikke af med at udfærdige dokumenter, skrive ansøgninger eller andet skriftligt arbejde. Al henvendelse er personlig og anonym og al rådgivning er mundtlig.